Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:04:36 -0400 (12 hours ago):
555+
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:05:03 -0400 (12 hours ago):
กยท เก่งนะ ชนะ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:05:22 -0400 (12 hours ago):
ยางร้ายๆ ยังขายได้ 66
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 20:05:35 -0400 (12 hours ago):
เขาเปิด รง ค้าขายตามกลไกตลาด หน้าที่ไหรของเขาไปช่วยทำราคาขึ้น
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:10:32 -0400 (12 hours ago):
พรุ่งนี้ไซคอม เทรดวันสุดท้าย
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:10:41 -0400 (12 hours ago):
อากื้อแคะที จันหน้า ลงหรือดีด
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:12:44 -0400 (12 hours ago):
201.3
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 20:17:53 -0400 (12 hours ago):
ดีดครับ
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 20:20:13 -0400 (12 hours ago):
กยท เพิ่งนึกได้ ขายตอนเขาอยากซื้อคืออะไร
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 20:21:04 -0400 (12 hours ago):
วงเก็บต่ำกว่า 60จนต้องเช่าโกดังแล้ว ไม่ขายตอนนี้เพราะเขาไม่อยากซื้อ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:22:36 -0400 (12 hours ago):
เขาผู้ชายหรือผู้หญิงครับ
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 20:22:49 -0400 (12 hours ago):
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:23:12 -0400 (12 hours ago):
ญ เข้ตืด
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 20:23:40 -0400 (12 hours ago):
น้ำ ไปไหนนิ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:24:02 -0400 (12 hours ago):
ฉานไม่รู้ ไม่ใช่กิ๊ก ฉาน
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:24:44 -0400 (12 hours ago):
โต เลียนแบบจีน ครับ ซึมขึ้นทีละน้อย
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:25:04 -0400 (12 hours ago):
ไม่โผงผาง เหมือน รอบก่อน สวิงนำหน้าจีน
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:30:30 -0400 (12 hours ago):
ดีครับ 014 Xorak และ ทุกท่าน ครับ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:30:47 -0400 (12 hours ago):
ดีครับ ครูดำ
First at Wed, 28 Jun 2017 20:33:30 -0400 (11 hours ago):
ค่อยๆขึ้น ดีกว่า ขึ้นแรงโดนตบกลิ้งตกเขา แบบตรุษจีน
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:34:20 -0400 (11 hours ago):
ขึ้นแบบช้า รวบรวม สติ จากระยะพานิค แต่น่าจะทุบอีกไม้
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:34:29 -0400 (11 hours ago):
โต เดย์ กำลัง จะ ผ่านสัน หลัง
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:35:05 -0400 (11 hours ago):
จะไปหัวได้หม้าย นิ ฉานติดขายเด
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:36:14 -0400 (11 hours ago):
ปกติ บริเวณ นี้ ก่อน จะ ไป เสมอหัว มัก สะบัดเห็บ
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:36:37 -0400 (11 hours ago):
จับ ยาย ดี ๆ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:36:38 -0400 (11 hours ago):
ขอบคุณครับ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:36:55 -0400 (11 hours ago):
ยายไม่กระพริบแล้วครับ
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:37:11 -0400 (11 hours ago):
ดู ว่า มัน ปกติ หรือ ไม่ ปกติ
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:37:51 -0400 (11 hours ago):
ให้ ดี ต้อง ไป ดู ระยะ สั้น หวา เดย์
First at Wed, 28 Jun 2017 20:38:21 -0400 (11 hours ago):
จับยาย รึ จับแม่ยาย ?
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:38:35 -0400 (11 hours ago):
อันนี้ กะ แหลง ไป ตาม แทคติก
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:41:09 -0400 (11 hours ago):
วันนี้ ปัจจัย หนุน มี มาก ลอง คาด + เดา ดู ว่า เขา จะ ทำไหร
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:41:10 -0400 (11 hours ago):
หากเป็นไปได้ อยากให้สะบัดมาที 196.6
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:41:34 -0400 (11 hours ago):
คงเห็น ต่ำกว่า 200 อีกครั้งและเป็นครั้งสุดท้าย
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:42:22 -0400 (11 hours ago):
สิทธิ์ นั้น มี แต่ ต้อง รอ
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:43:01 -0400 (11 hours ago):
ตอนนี้ อารมย์ มัน เปลี่ยน
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:43:31 -0400 (11 hours ago):
190-200 เข้าระยะ ดันราคา รอบเล็ก
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:43:33 -0400 (11 hours ago):
ต้อง คอย ระวัง เอา เอง
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:44:00 -0400 (11 hours ago):
สำหรับ ยางดาษ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:44:01 -0400 (11 hours ago):
ระยะกระจายของคงมาไม่ช้า
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:45:03 -0400 (11 hours ago):
ดีด กะ ฝืน ได้ ตอน ทุบ กะ ฝืนได้
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:45:46 -0400 (11 hours ago):
พอใจ กะ บายใจ อย่า เป็น คน คิดมาก
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:45:50 -0400 (11 hours ago):
ครับครู
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:46:29 -0400 (11 hours ago):
จ้าวโตเป็นคนตลก แต่ผมก็ชอบ
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:47:04 -0400 (11 hours ago):
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:47:31 -0400 (11 hours ago):
ผมสอยราคาเปิดทุกวันครับ ตั้งแต่วันจันทร์มา
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:47:58 -0400 (11 hours ago):
กราฟโต จีน ตอนนี้ คล้าย กัน มาก
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:48:15 -0400 (11 hours ago):
ใช่ครับ ทำ เขาที่สอง
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:50:07 -0400 (11 hours ago):
ไม่น่า จะ เล่น ยาก แล้ว สำหรับ ยางดาษ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:50:52 -0400 (11 hours ago):
ณ ตอนนี้ถือว่า ง่ายกว่ายางจริงมาก
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 20:53:14 -0400 (11 hours ago):
หวัดดีครับพี่เกียง
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 20:53:43 -0400 (11 hours ago):
โตค่อมเทิรนโปรแล้ว
mynameismario at Wed, 28 Jun 2017 20:54:22 -0400 (11 hours ago):
เหอๆ ตอนลงมี เหว 7 เหว 8
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:56:16 -0400 (11 hours ago):
ดีครับ
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:56:51 -0400 (11 hours ago):
ต.ค. 17 ▲152.5 Vol 35
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 20:57:12 -0400 (11 hours ago):
ตอนลงไม่กัวได ตอนขึ้นกัวได ><
Gap at Wed, 28 Jun 2017 20:57:41 -0400 (11 hours ago):
ก.ย. 17 ▲151.3 Vol 30
mynameismario at Wed, 28 Jun 2017 20:59:49 -0400 (11 hours ago):
สวัสดีครับ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:01:51 -0400 (11 hours ago):
สวัสดีครับ เสี่ยมาริโอ้ เมาเร่อ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:02:04 -0400 (11 hours ago):
รอบนี้จีน จัดเองครับ โตไม่เกี่ยว
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:03:03 -0400 (11 hours ago):
จีน กับ โต ผลัด กัน ดัน (ขา ขาย หยับ หนัก)
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:04:14 -0400 (11 hours ago):
สำหรับคนที่แลจุดกลับหัว จริงๆ แล้วจุดซื้อจริงๆ อยู่ระดับนี้
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:04:33 -0400 (11 hours ago):
ดีดเหนือหลัง หมายถึง กลับหัว เป้า ไป 13900
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:04:46 -0400 (11 hours ago):
ไม่มี ไดหมี ไม่ ควร รีบ เล่นหน้า ขาย
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:05:28 -0400 (11 hours ago):
หากมองว่าเป็นจุดซื้อของ กรอบใหญ่ แต่เป็นระยะกระจายของ ของกรอบเล็ก
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:05:47 -0400 (11 hours ago):
มีของ ในมือ แล้ว รอ ไป เรื่อย ๆ
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:06:18 -0400 (11 hours ago):
หยับ แหง มาก ไป แล้ว
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:06:28 -0400 (11 hours ago):
แหลง
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:06:59 -0400 (11 hours ago):
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:07:02 -0400 (11 hours ago):
ผมตั้งแต่ หัวเช้าแล้วครับ กัวจ้าวมาเลียแล้วไป
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:07:05 -0400 (11 hours ago):
555+
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:08:16 -0400 (11 hours ago):
13500 ดีดดดดดดดดดดดดดดดดด
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:08:24 -0400 (11 hours ago):
13310
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:08:49 -0400 (11 hours ago):
จุดขายของกรอบเล็ก จุดซื้อของกรอบใหญ่
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:08:51 -0400 (11 hours ago):
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:09:05 -0400 (11 hours ago):
ตีกันต๊ะ ฉานไม่รู้ ฉาน เก็บเงิน
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:09:37 -0400 (11 hours ago):
รางวัลของคนที่กล้าหาญชาญชัย เก็บ ของระดับราคา ต่ำกว่า 190
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 21:09:58 -0400 (11 hours ago):
อย่าแหลงวิชาการมากแรงโซรัค เด่วคุณหมอฟังไม่เข้าใจแกอิขายใส่หัวเอาน้ะ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:09:58 -0400 (11 hours ago):
อยู่บนภู ดู คนตีกัน
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:10:36 -0400 (11 hours ago):
เสียระยะเล็กน้อย 1.5 เยน ที่ 190-191.6
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:12:52 -0400 (11 hours ago):
ส.ค. 17 ▲150.0 Vol 15
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:14:46 -0400 (11 hours ago):
ส.ค. 17 ▲150.0 Vol 25
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:16:33 -0400 (11 hours ago):
RSS3 ต.ค. 17 ▲176.1 Vol 8
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:17:42 -0400 (11 hours ago):
ส.ค. 17 ▲150.2 Vol 50
Rakayang at Wed, 28 Jun 2017 21:19:03 -0400 (11 hours ago):
อาเมนเปิดรม 53.00/52.00/51.00 08.00 น.
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 21:23:03 -0400 (11 hours ago):
เสียงตวาดเหว เสียงดังเหวๆ โซรัคมาช่วยเก็บมังคุดเร็ว นั่งเฝ้าแตคอมไม่เหงได้ไหร
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:23:57 -0400 (11 hours ago):
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 21:25:10 -0400 (11 hours ago):
เขาสั่งมังคุด3เข่งครับจาร
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:25:44 -0400 (11 hours ago):
ก.ย. 17 ▲152.6 Vol 105
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:26:42 -0400 (11 hours ago):
มี รายได้ 360 องศา รวย ยำ
Shi at Wed, 28 Jun 2017 21:39:00 -0400 (10 hours ago):
203.2
Shi at Wed, 28 Jun 2017 21:39:08 -0400 (10 hours ago):
13345
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 21:39:12 -0400 (10 hours ago):
ไปแล้วครับจารกำลังสอยมังคุด ไม่มากวนแล้ว
Shi at Wed, 28 Jun 2017 21:39:31 -0400 (10 hours ago):
ขึ้นรถแล้วววววววววว
Shi at Wed, 28 Jun 2017 21:39:48 -0400 (10 hours ago):
ไปจอดแถวประจวบพอ
Shi at Wed, 28 Jun 2017 21:39:53 -0400 (10 hours ago):
13355
Shi at Wed, 28 Jun 2017 21:39:59 -0400 (10 hours ago):
+310
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:40:09 -0400 (10 hours ago):
คนแย่งกันทำกำไร
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:40:10 -0400 (10 hours ago):
555+
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:40:16 -0400 (10 hours ago):
ไม่ก็คนแย่งกันขาย
Shi at Wed, 28 Jun 2017 21:40:40 -0400 (10 hours ago):
สาหวัดดีค่ะ นายราคายาง พี่เกียง น้องโซรัส พี่อิสระ และน้องน้ำคนงามม
Shi at Wed, 28 Jun 2017 21:41:12 -0400 (10 hours ago):
ถ้าจีนยืน 13400 ได้แข็งๆๆจะยอมเปลี่ยนสายนั่งน่ะ
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:41:16 -0400 (10 hours ago):
ดีครับ Shi
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 21:41:27 -0400 (10 hours ago):
ดีครับชิ น้ำไม่อยู่บวชเณรที่วัด
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:41:32 -0400 (10 hours ago):
ดีครับ เจ้ชิ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:41:59 -0400 (10 hours ago):
ผมตั้ง 203.4 203.5 มีคนปาดหน้าตลอด เลยคว้า 203.0 เข้าให้
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:42:01 -0400 (10 hours ago):
5555+
Shi at Wed, 28 Jun 2017 21:42:15 -0400 (10 hours ago):
555+พี่อิสระ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:44:58 -0400 (10 hours ago):
กรอบใหญ่ ฉาน แทงเติ้ลครึ่งหนึ่ง
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:45:11 -0400 (10 hours ago):
กรอบเล็ก ฉันก็แทงเติ้ลครึ่งหนึ่ง
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:46:35 -0400 (10 hours ago):
เป้า จีน ต่อไป ยืน 14000 แต่ ก่อน จะ ถึง ต้อง สะบัดเห็บ ก่อน
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:47:03 -0400 (10 hours ago):
เดย์
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:47:55 -0400 (10 hours ago):
คาด + เดา ตาม กราฟ ดาษ
Rakayang at Wed, 28 Jun 2017 21:48:41 -0400 (10 hours ago):
World Markets: สรุปภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ http://www.rakayang.net/board/index.php?topic=41020.0
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:49:05 -0400 (10 hours ago):
บายใจ วันนี้ เมีย ต้ม ถั่วแดงให้กิน
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:50:24 -0400 (10 hours ago):
ส.ค. 17 ▲151.4 Vol 140
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:50:27 -0400 (10 hours ago):
ให้ฉานเดา กรอบใหญ่ชนะ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:50:42 -0400 (10 hours ago):
กรอบเล็ก ลุ้นแค่ 5 เยน กรอบใหญ่กิน 20 เยน
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:50:56 -0400 (10 hours ago):
ฉานแทงเติ้ล
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:51:09 -0400 (10 hours ago):
นั่นไปแล้ว
Gap at Wed, 28 Jun 2017 21:51:18 -0400 (10 hours ago):
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:51:29 -0400 (10 hours ago):
555+
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:51:38 -0400 (10 hours ago):
คนตั้งขายแถวๆ 203.5 มาก
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:51:49 -0400 (10 hours ago):
จีนบินเหนือหลัง แต่ โตยังไม่เหนือหลัง
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:51:58 -0400 (10 hours ago):
เติ้ลเชื่อใคร จีนหรือโต
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:53:02 -0400 (10 hours ago):
หาก ดีด เหนือ 206.6 ไป 215.5
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:53:20 -0400 (10 hours ago):
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 21:53:32 -0400 (10 hours ago):
ไปนอนก่อนครับ บายใจ
Rakayang at Wed, 28 Jun 2017 22:00:56 -0400 (10 hours ago):
World Markets: สรุปภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ http://www.rakayang.net/board/index.php?topic=41020.msg41139#msg41139
Gap at Wed, 28 Jun 2017 22:02:20 -0400 (10 hours ago):
ก.ค. 17 ▲148.4 Vol 50
Gap at Wed, 28 Jun 2017 22:02:47 -0400 (10 hours ago):
ส.ค. 17 ▲152.0 Vol 150
Rakayang at Wed, 28 Jun 2017 22:02:47 -0400 (10 hours ago):
เงินบาทปิดที่ระดับ34.00บาท/ดอลลาร์ http://www.rakayang.net/board/index.php?topic=41021.msg41140#msg41140
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 22:04:56 -0400 (10 hours ago):
204.2
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 22:05:08 -0400 (10 hours ago):
ตามทฤษฎี หางจะไปถึงหัวครับ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 22:05:24 -0400 (10 hours ago):
มี หลอกอีกที กรวยมังกร
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 22:06:35 -0400 (10 hours ago):
กรวยมังกร คาดว่า น่าจะต่ำกว่า 204.0 ไม่มาก ราว 3 เยน
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 22:06:41 -0400 (10 hours ago):
ไม่เกิน 3 เยน
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 22:06:55 -0400 (10 hours ago):
นี่คือจุดซื้อ นะ ของ คนมองกราฟใหญ่
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 22:07:30 -0400 (10 hours ago):
ยกเหนือหลังแล้ว หมายความ กลับหัวอย่างสมบูรณ์แบบ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 22:09:33 -0400 (10 hours ago):
จีนจบนานแล้ว ตามที่ครูดำบอก
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 22:09:50 -0400 (10 hours ago):
ขำ จริง พอ 180 มา มอง 150
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 22:09:58 -0400 (10 hours ago):
ฉานสอยซะเต็มมือ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 22:09:59 -0400 (10 hours ago):
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 22:10:07 -0400 (10 hours ago):
โม้หิต
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 22:10:12 -0400 (10 hours ago):
ไพ่ชนะแล้ว
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 22:10:39 -0400 (10 hours ago):
ยอมเสียหมูไปบ้างให้จ้าวได้กิน 203.0 ไปเล็กน้อย
Gap at Wed, 28 Jun 2017 22:13:20 -0400 (10 hours ago):
RSS3 ก.ค. 17 ▲173.0 Vol 10
Gap at Wed, 28 Jun 2017 22:16:33 -0400 (10 hours ago):
อยาก ขาย ต้อง ขาย ที่ ต้าน สำคัญ แบบ ทะยอย ขาย
Gap at Wed, 28 Jun 2017 22:17:23 -0400 (10 hours ago):
จำ เขา มา
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:21:24 -0400 (10 hours ago):
คัทแล้วบายใจ
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:21:36 -0400 (10 hours ago):
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:23:32 -0400 (10 hours ago):
205.2
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:23:35 -0400 (10 hours ago):
+6.0
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:24:11 -0400 (10 hours ago):
205
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:24:26 -0400 (10 hours ago):
204.9
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:24:43 -0400 (10 hours ago):
+5.6
Gap at Wed, 28 Jun 2017 22:30:56 -0400 (10 hours ago):
ก.ค. 17 ▲150.0 Vol 90
Gap at Wed, 28 Jun 2017 22:31:34 -0400 (10 hours ago):
ส.ค. 17 ▲154.0 Vol 270
Gap at Wed, 28 Jun 2017 22:32:39 -0400 (9 hours ago):
น้ำยางสด ณ โรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% 51.00 + 1.00 29 มิ.ย. 2560
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:33:32 -0400 (9 hours ago):
13495
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:33:35 -0400 (9 hours ago):
13490
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:33:47 -0400 (9 hours ago):
205.2
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:33:52 -0400 (9 hours ago):
134985
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:33:57 -0400 (9 hours ago):
20
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:34:06 -0400 (9 hours ago):
13480
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:34:14 -0400 (9 hours ago):
13485
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:34:19 -0400 (9 hours ago):
205.2
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:38:51 -0400 (9 hours ago):
204.7
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:38:53 -0400 (9 hours ago):
+5.5
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:38:58 -0400 (9 hours ago):
204.6
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:39:01 -0400 (9 hours ago):
200.6
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:39:03 -0400 (9 hours ago):
204.7
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:39:06 -0400 (9 hours ago):
13465
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:47:15 -0400 (9 hours ago):
204.3
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:47:21 -0400 (9 hours ago):
13375
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:47:24 -0400 (9 hours ago):
กิกิ
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:47:27 -0400 (9 hours ago):
13390
Shi at Wed, 28 Jun 2017 22:57:20 -0400 (9 hours ago):
203.9
Shi at Wed, 28 Jun 2017 23:30:51 -0400 (9 hours ago):
ประมูลมาแล้วววจร้า
Shi at Wed, 28 Jun 2017 23:31:54 -0400 (8 hours ago):
นคร 52.51
Shi at Wed, 28 Jun 2017 23:32:16 -0400 (8 hours ago):
สฎ 52.81
Shi at Wed, 28 Jun 2017 23:32:23 -0400 (8 hours ago):
สข 52.69
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 23:35:59 -0400 (8 hours ago):
ตายกับลูกมูลนี้แหละ โตอิ300แล้ว
manrayy at Wed, 28 Jun 2017 23:38:06 -0400 (8 hours ago):
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 23:39:05 -0400 (8 hours ago):
ใส่แว่นดำไซน้ำ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 23:39:56 -0400 (8 hours ago):
Rakayang at Wed, 28 Jun 2017 23:41:08 -0400 (8 hours ago):
ศรีมาบ วันนี้ราคา 41.00 ฿ ถึงเวลา 11.00 น. มียางเข้ารบกวนแจ้งด้วยน่ะครับ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 23:42:01 -0400 (8 hours ago):
sicom บวกแค่ชัก ปม เป็นอะไรจ๊ะ
0857879014 at Wed, 28 Jun 2017 23:42:01 -0400 (8 hours ago):
อ้อ คนเมาซัดแก้วเหล้าถูกตา คนนู้เสียงว่าไม่ยอมกินเหล้า ของน้ำเขาขว้างยิกไม่ไห้นั่งแค่
Rakayang at Wed, 28 Jun 2017 23:48:09 -0400 (8 hours ago):
รายละเอียดประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพารา ตล. แผ่นดิบตลาดสงขลา 52.69 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.60บาท/กก. ปริมาณยาง 5,134 กก. http://www.rakayang.net/ebayprice.php
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 23:49:52 -0400 (8 hours ago):
สู้ไม่สู้พี่น้องเห้อออออออออออออออออ
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 23:50:02 -0400 (8 hours ago):
204.9/204.4
Rakayang at Wed, 28 Jun 2017 23:51:12 -0400 (8 hours ago):
ประมูลขุนทะเลป.1=52.50 จีทีรับเบอร์ มือรอง 52.29 บีไรท์ นน. 160 ตัน ป.2= 51.69 วิเศษการยาง มือรอง 51.29 บีไรท์ นน. 30 ตัน
Rakayang at Wed, 28 Jun 2017 23:55:50 -0400 (8 hours ago):
คาดการณ์ราคายางวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 http://www.rakayang.net/board/index.php?topic=41023.msg41142#msg41142
Rakayang at Wed, 28 Jun 2017 23:56:40 -0400 (8 hours ago):
แก้ไขค่ะ ประมูลขุนทะเลป.1=52.50 จีทีรับเบอร์ มือรอง 52.29 บีไรท์ นน. 160 ตัน ป.2= 51.63 วิเศษการยาง มือรอง 51.29 บีไรท์ นน. 30 ตัน
Gap at Wed, 28 Jun 2017 23:56:55 -0400 (8 hours ago):
บายใจ
Rakayang at Wed, 28 Jun 2017 23:58:05 -0400 (8 hours ago):
รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบ ตลาดเอกชนหลักๆประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 29 มิถุนายน 2560 http://www.rakayang.net/EbayPricePrivate.php
Xorak at Wed, 28 Jun 2017 23:58:45 -0400 (8 hours ago):
จ้าวรักยางดาษมากกว่ายางจริง
Gap at Thu, 29 Jun 2017 00:00:45 -0400 (8 hours ago):
ยาง จริง จะ ค่อย ๆ ขยับ
Shi at Thu, 29 Jun 2017 00:00:53 -0400 (8 hours ago):
รม สฎ 54.01
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:01:12 -0400 (8 hours ago):
เข้ยางไซคอม วันนี้ ขึ้นมาจากโล 16 cent รงยัง ตื้ดฉิ่ง อยู่เลย
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:01:26 -0400 (8 hours ago):
ณ ตอนนี้ เข้ยางน่าเก็บที่สุด
Shi at Thu, 29 Jun 2017 00:01:55 -0400 (8 hours ago):
สข 54.18
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:01:55 -0400 (8 hours ago):
เดือน dec โล 140 ตอนนี้ 156
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:02:09 -0400 (8 hours ago):
high 158.6
Gap at Thu, 29 Jun 2017 00:02:15 -0400 (8 hours ago):
แขบ ไม่ ได้ คนติด ล่วง ขาดทุน ยำแหละ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:02:38 -0400 (8 hours ago):
เสียดายไม่มีตังค์ไม่งั้นเก็บยางจริง ให้มากที่สุด
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:02:55 -0400 (8 hours ago):
เกิดมาอาภัพ ไม่มีเบี้ย ><
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:04:14 -0400 (8 hours ago):
จีน ต้องยกให้ครูดำ
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 00:04:33 -0400 (8 hours ago):
รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 29 มิถุนายน 2560 http://www.rakayang.net/ebayRSSprice.php
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:04:34 -0400 (8 hours ago):
เมื่อทิตที่แล้วครูดำบอก
Gap at Thu, 29 Jun 2017 00:04:40 -0400 (8 hours ago):
ยางจริง โหด ตอน ลง ตอนขึ้น ใจดี
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:04:42 -0400 (8 hours ago):
ทิตนี้ จีนจะมายืน 13200
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:05:00 -0400 (8 hours ago):
หากไม่มีครูดำ ฉานก็ไม่มีความเชื่อมั่น
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:05:05 -0400 (8 hours ago):
กราบบบบบบบบบบ วันครู
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:05:50 -0400 (8 hours ago):
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:06:03 -0400 (8 hours ago):
ต้อง กราบบบบบบบบ ครูเกียงครับ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:06:10 -0400 (8 hours ago):
ไม่ใช่วันครู
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:06:59 -0400 (8 hours ago):
https://www.youtube.com/watch?v=AtlxmDrKbDk ต้องสู้ เจินๆ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:07:18 -0400 (8 hours ago):
เมื่ออาทิตที่แล้ว มีใครกล้าบอก ว่าจีนจะไปมา 13200
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:07:28 -0400 (8 hours ago):
ผมเห็นแต่ทรงกราฟ ผมยังไม่กล้าฟันธง
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 00:07:52 -0400 (8 hours ago):
จีน ขี้ตืด อิตายชัก พรือมันจะดันราคา >< แต่ครูดำ แม่น
0857879014 at Thu, 29 Jun 2017 00:12:21 -0400 (8 hours ago):
เน่าแว้ววว ล่วง54
0857879014 at Thu, 29 Jun 2017 00:13:07 -0400 (8 hours ago):
แขบเข้าตะเด่วอิไป55
Gap at Thu, 29 Jun 2017 00:13:19 -0400 (8 hours ago):
เน่า พรือ 53 ปิด แล้ว
0857879014 at Thu, 29 Jun 2017 00:13:44 -0400 (8 hours ago):
54นุ้ปิดยัง
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 00:13:54 -0400 (8 hours ago):
ราคายางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 29 มิถุนายน 2560 http://www.rakayang.net/localpricerubberthai.php
0857879014 at Thu, 29 Jun 2017 00:14:33 -0400 (8 hours ago):
ขี้ชิดนัก ขอปันไม่ไห้
Gap at Thu, 29 Jun 2017 00:14:38 -0400 (8 hours ago):
ปิด ไหร รอ ปลาย เดือน หน้า 60+
0857879014 at Thu, 29 Jun 2017 00:15:23 -0400 (8 hours ago):
58-57กะเอาแล้วจาร
0857879014 at Thu, 29 Jun 2017 00:16:17 -0400 (8 hours ago):
60+ ให้ กยท
0857879014 at Thu, 29 Jun 2017 00:17:21 -0400 (8 hours ago):
ต้องแบ่งปันกัน อิอิ พอวงขาย3$นั่งนับ118 พรืออะได้60พรามพ้น
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 00:17:23 -0400 (8 hours ago):
(ตลาดเอกชน) รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น 3,ชั้น 4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 29 มิถุนายน 2560 http://www.rakayang.net/ebayRSSpricePrivate.php
Gap at Thu, 29 Jun 2017 00:18:12 -0400 (8 hours ago):
57 เอา พรือ น้ำ 55
0857879014 at Thu, 29 Jun 2017 00:20:00 -0400 (8 hours ago):
เรื่องแผ่นพอแก้ได้ เรื่องน้ำยาง อิอิ ผมไม่เชื่อเดี๋ยวกะบ่นล้นบ่อลงหลาว
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 00:20:33 -0400 (8 hours ago):
ญี่ปุ่นมีรายได้จากภาษีอากรปีงบฯ 2559 ลดลงครั้งแรกในรอบ 7 ปี เหตุเงินเยนแข็ง http://www.rakayang.net/board/index.php?topic=41028.msg41147#msg41147
0857879014 at Thu, 29 Jun 2017 00:23:29 -0400 (8 hours ago):
สด 53 วง
0857879014 at Thu, 29 Jun 2017 00:24:47 -0400 (8 hours ago):
53/53/45/41.5/44
Gap at Thu, 29 Jun 2017 00:28:58 -0400 (8 hours ago):
58.70 Fob
Gap at Thu, 29 Jun 2017 00:39:39 -0400 (7 hours ago):
ราคายางตลาดล่วงหน้า (ราคาเดือนแรกที่ทำการซื้อขาย)
Gap at Thu, 29 Jun 2017 00:40:53 -0400 (7 hours ago):
-ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 60.96 บาท/กก.
Gap at Thu, 29 Jun 2017 00:42:09 -0400 (7 hours ago):
-ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 60.96 บาท/กก.
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 00:59:13 -0400 (7 hours ago):
ยูนิแมคยางแผ่นสวย 51.00/รมควันชั้นสาม 52.00/ เศษยาง 41.00 ( สด 42.00 ) มีปริมาณติดต่อฝ่ายจัดซื้อคนสวย 093-5792980 / 081-8956540 ก่อน 14.00 น. **วันจันทร์ธนาคารหยุด ยางที่เข้า วันศุกร์และเสาร์จ่ายเงินวันอังคารเช้าคะ**
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 01:05:06 -0400 (7 hours ago):
รายละเอียดราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 29 มิถุนายน 2560>>>http://www.rakayang.net/fob.php
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 01:08:30 -0400 (7 hours ago):
สรุปราคายางช่วงเช้า ประมูลและราคาโรงงาน ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 29 มิถุนายน 2560 http://www.rakayang.net/MorningPrice.php
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 01:17:11 -0400 (7 hours ago):
สรุปราคาน้ำยางโรงงานและลานท้องถิ่นทั่วไปประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 29 มิถุนายน 2560 http://www.rakayang.net/LatexPrice.php
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 01:21:21 -0400 (7 hours ago):
สรุปราคายางแผ่น เศษยาง เครฟ โรงงานทั่วประเทศประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 29 มิถุนายน 2560 http://www.rakayang.net/Factory_Price.php
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 01:21:51 -0400 (7 hours ago):
Gap at Thu, 29 Jun 2017 01:42:09 -0400 (6 hours ago):
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 01:42:32 -0400 (6 hours ago):
206.6 แตกไม่แตกนิ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 01:42:47 -0400 (6 hours ago):
13515
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 01:42:51 -0400 (6 hours ago):
13520
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 01:43:04 -0400 (6 hours ago):
โอ้ยยยย กระทิงดุ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 01:43:36 -0400 (6 hours ago):
ลากจนเพื่อนกลัวหนัดเนียนแล้ว ><
Gap at Thu, 29 Jun 2017 01:44:39 -0400 (6 hours ago):
ดัน จน อยาก ซื้อ
Gap at Thu, 29 Jun 2017 01:44:59 -0400 (6 hours ago):
กด จน อยาก ขาย
Gap at Thu, 29 Jun 2017 01:45:35 -0400 (6 hours ago):
นิสัย ของ ใคร เอ่ย
Gap at Thu, 29 Jun 2017 01:46:07 -0400 (6 hours ago):
ไหน ว่า ไม่ ลืม
Gap at Thu, 29 Jun 2017 01:47:04 -0400 (6 hours ago):
ไม่ลืม ไม่ลื่ม ไม่ลื้ม
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 01:48:57 -0400 (6 hours ago):
555+
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 01:49:10 -0400 (6 hours ago):
แต่คงปิดไม่น่าต่ำกว่าหลัง
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 01:49:17 -0400 (6 hours ago):
โตปิด จีนทุบ ฮาหราว
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 01:49:31 -0400 (6 hours ago):
จีนทุบ พรือ ก็แค่ปรับฐานย่อย
Gap at Thu, 29 Jun 2017 01:49:51 -0400 (6 hours ago):
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 01:50:08 -0400 (6 hours ago):
ระยะเดย์ เข้า overbought ยัง
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 01:50:27 -0400 (6 hours ago):
ดีนะไม่ใช่ระยะวีคเค้า overbought ซฏ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 01:52:59 -0400 (6 hours ago):
ไม่ลืม ไม่ลืม เดือน คู่ฟ้าาาาาาาาา
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 01:53:07 -0400 (6 hours ago):
เพราะดีครับครูดำ
Gap at Thu, 29 Jun 2017 01:54:53 -0400 (6 hours ago):
เวลา กำไร เพลง ไหร ๆ กะ เพราะ เพ ครับ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 01:55:13 -0400 (6 hours ago):
366 at Thu, 29 Jun 2017 01:55:25 -0400 (6 hours ago):
366 at Thu, 29 Jun 2017 01:55:30 -0400 (6 hours ago):
Gap at Thu, 29 Jun 2017 01:55:35 -0400 (6 hours ago):
366 at Thu, 29 Jun 2017 01:56:25 -0400 (6 hours ago):
ย่เเท่าใดดีครุ
366 at Thu, 29 Jun 2017 01:56:28 -0400 (6 hours ago):
ย่อ
Gap at Thu, 29 Jun 2017 01:58:34 -0400 (6 hours ago):
ย่อ ไม่ต้อง รีบ รับ นั่ง แล มั่ง
366 at Thu, 29 Jun 2017 01:59:24 -0400 (6 hours ago):
รอ 194
366 at Thu, 29 Jun 2017 01:59:29 -0400 (6 hours ago):
Gap at Thu, 29 Jun 2017 01:59:56 -0400 (6 hours ago):
คน ติดหน้า ขาย หวิบ บอบ แล้ว นุ
Gap at Thu, 29 Jun 2017 02:01:09 -0400 (6 hours ago):
พอ หน้า ขาย บายใจ เรา ค่อย ซื้อ หล่าว
366 at Thu, 29 Jun 2017 02:01:16 -0400 (6 hours ago):
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 02:01:38 -0400 (6 hours ago):
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 02:02:15 -0400 (6 hours ago):
เล่นดาษกำไรเกือบสิบบาทแล้ว ยางจริง ยังได้ แค่ บาทเดียว 555+
Gap at Thu, 29 Jun 2017 02:02:16 -0400 (6 hours ago):
หนุก กัน นิ
366 at Thu, 29 Jun 2017 02:02:57 -0400 (6 hours ago):
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 02:02:58 -0400 (6 hours ago):
มีคนว่า เล่นยางดาษ ระวังแพ้ ทำไปทำมายางจริง อันตรายกว่าหราว
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 02:08:43 -0400 (6 hours ago):
แนวต้านนี้ เป็นแนวรับ การย่อ ครั้งต่อไป
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 02:09:16 -0400 (6 hours ago):
จัน คาร พุธ ที่ผ่านมา ปิดเดย์ จะรับแข็งมาก
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 02:09:30 -0400 (6 hours ago):
ย่อจากไฮไม่เกิน 1 เยน
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 02:09:39 -0400 (6 hours ago):
วันนี้ย่อ ถึง 2 เยน น่าคิดๆ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 02:10:02 -0400 (6 hours ago):
คนขายทำกำไร กันมาก ไม่รู้ว่า ขายหมูกันเปล่า
Gap at Thu, 29 Jun 2017 02:11:47 -0400 (6 hours ago):
จีน ดื้อ คาด ไม่ รู้ หวิบ ใคร
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 02:12:05 -0400 (6 hours ago):
หวิบอากื้อครับ
Gap at Thu, 29 Jun 2017 02:13:18 -0400 (6 hours ago):
น่า จิ ดัน เพื่อ จะ ขาย ยาง ใน สต๊อก
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 02:13:46 -0400 (6 hours ago):
ครับ
Gap at Thu, 29 Jun 2017 02:14:04 -0400 (6 hours ago):
โต ดัน ทำไหร ยาง ใน สต๊อก ใช่ มี
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 02:14:55 -0400 (6 hours ago):
ยางในโรงงานครับ ขายกะโตเหม็ดแล้ว
Gap at Thu, 29 Jun 2017 02:14:58 -0400 (6 hours ago):
เหลือ อยู่ พันหวา ตัน ทำไหร ได้
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 02:15:11 -0400 (6 hours ago):
ปิด 205.4/204.7
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 02:15:23 -0400 (6 hours ago):
แหม ปรีปิด หลอกให้ฉานดีใจ กะขึ้นรถหราว
Gap at Thu, 29 Jun 2017 02:17:51 -0400 (6 hours ago):
ส.ค. 17 ▲153.4 Vol 1139
Gap at Thu, 29 Jun 2017 02:19:39 -0400 (6 hours ago):
-ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 60.96 บาท/กก.
Gap at Thu, 29 Jun 2017 02:19:58 -0400 (6 hours ago):
-ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 65.72 บาท/กก.
Gap at Thu, 29 Jun 2017 02:20:17 -0400 (6 hours ago):
ราคายางตลาดล่วงหน้า (ราคาเดือนแรกที่ทำการซื้อขาย)
Gap at Thu, 29 Jun 2017 02:25:23 -0400 (6 hours ago):
ก.ย. 17 ▲155.0 Vol 434
0857879014 at Thu, 29 Jun 2017 02:25:40 -0400 (6 hours ago):
ใครจะเมิน ใครจอมอง ใครจะว่า ใครจะล้อ ใครจะด่า ใยจะต้องไหวหวั่น เกิดเป็นมนุษย์ สิ้นสุดแค่ตาย
0857879014 at Thu, 29 Jun 2017 02:27:54 -0400 (6 hours ago):
366 at Thu, 29 Jun 2017 02:34:00 -0400 (5 hours ago):
ฉันตายไม่ได้
nong at Thu, 29 Jun 2017 02:38:17 -0400 (5 hours ago):
366 at Thu, 29 Jun 2017 02:38:36 -0400 (5 hours ago):
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 02:53:29 -0400 (5 hours ago):
อะไรเอ่ย อยากให้ลงกลับขึ้น อยากให้ขึ้นกลับลง
366 at Thu, 29 Jun 2017 02:56:02 -0400 (5 hours ago):
ไข่
Shi at Thu, 29 Jun 2017 02:57:19 -0400 (5 hours ago):
ราคายาง
Shi at Thu, 29 Jun 2017 02:58:08 -0400 (5 hours ago):
กรอบ TOCOM (ช่วงNight-Dayพรุ่งนี้) ต้าน(3) 213.8 ต้าน(2) 209.9 ** ต้าน(1) 207.7 จุดวัดใจ 203.8 last รับ(1) 201.6 รับ(2) 197.7 ** รับ(3) 195.5
Shi at Thu, 29 Jun 2017 02:58:16 -0400 (5 hours ago):
จุดวัดใจอยู่ตรงนี้น่ะ
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:00:35 -0400 (5 hours ago):
ปิดตลาด 13500 +460
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:03:35 -0400 (5 hours ago):
ประกาศ 29/06/2017 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จ.ชุมพร ยางแผ่น
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:03:54 -0400 (5 hours ago):
*เปิดออฟชั่นพิเศษ ฝากยาง 6 เดือน ยางแผ่นดิบคุณภาพดี/ยางแผ่นรมควันชั้น3
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:04:05 -0400 (5 hours ago):
โดยยางจะต้องเข้าโรงงานก่อนวันที่ 31/08/2017
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:04:32 -0400 (5 hours ago):
1.) ฝากแบบไม่รับเงิน น้ำหนักต้องมากกว่า 2 ตัน ต่อเที่ยว
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:04:47 -0400 (5 hours ago):
2.) ฝากแบบรับเงิน 50% โดยผู้ขายจะต้องนำยางเข้ามาฝากด้วยน้ำหนักต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ตัน Net ภายใน 7 วัน และบริษัทจะโอนเงินต่อเมื่อยางเข้าครบที่น้ำหนัก 50 ตัน Net
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:05:12 -0400 (5 hours ago):
***หมายเหตุ จะไม่มีการต่ออายุยางฝาก โดยจะยึดกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นหลัก (ฝากได้ 6 เดือนเท่านั้น) แจ้งตัดฝากวัน จันทร์-ศุกร์ ของทุกวันทำการของบริษัท เท่านั้น***
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:11:54 -0400 (5 hours ago):
ใครเคยฝากกะศรีตรังบ้างลองมาเล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยค่ะว่า โอเคมั้ย
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:12:05 -0400 (5 hours ago):
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:12:24 -0400 (5 hours ago):
ช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยเผื่อดีจะได้เข้าไปบ้างง่ะ
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 03:15:41 -0400 (5 hours ago):
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 29 มิถุนายน 2560 http://www.rakayang.net/TocomClosePrice.php
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:16:40 -0400 (5 hours ago):
ประสบการณ์ครั้งแรก เอ้ยยย ผิด
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:17:46 -0400 (5 hours ago):
cabigon at Thu, 29 Jun 2017 03:17:55 -0400 (5 hours ago):
ตายหยังเขียดคะศรี
cabigon at Thu, 29 Jun 2017 03:18:13 -0400 (5 hours ago):
ช่วงไหนคนฝากมาก ราคาห่างเพื่อน2-3บาท
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 03:18:27 -0400 (5 hours ago):
ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 29 มิถุนายน 2560 http://www.rakayang.net/ShfeClosePrice.php
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:19:51 -0400 (5 hours ago):
โห
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:20:30 -0400 (5 hours ago):
ไม่กล้าฝากวงกันแล้วเหรอครับ
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:23:01 -0400 (5 hours ago):
หลาบ
cabigon at Thu, 29 Jun 2017 03:24:26 -0400 (5 hours ago):
ไว้เน่า หนอนที่บ้านบายหว่าเพื่อน
cabigon at Thu, 29 Jun 2017 03:24:30 -0400 (5 hours ago):
555
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:25:12 -0400 (5 hours ago):
5555+ถูก
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:25:27 -0400 (5 hours ago):
ไว้ให้กำแพงบ้านพัง พื้นทรุดยังดีกว่างั้น
cabigon at Thu, 29 Jun 2017 03:26:12 -0400 (5 hours ago):
555 รอบก่อนวุ้ยขาวงระริกระรี้ ฝากวงตะได้ตังคืมาใช้กัน
cabigon at Thu, 29 Jun 2017 03:26:39 -0400 (5 hours ago):
ตอนนี้วงเรียกเติมเงิน หน้าซีด หน้าเหี่ยวกันหมด555
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:27:38 -0400 (5 hours ago):
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:28:01 -0400 (5 hours ago):
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:28:16 -0400 (5 hours ago):
ข่าวว่าช่วงนี้
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:28:33 -0400 (5 hours ago):
รง.ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องแรงงานมากกว่าเรื่องเติมมาจิ้นน่ะ
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:28:35 -0400 (5 hours ago):
อิๆๆๆ
cabigon at Thu, 29 Jun 2017 03:28:56 -0400 (5 hours ago):
นี่หุ้นกะ กยทกันหลาวโด้5เสือ
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:29:00 -0400 (5 hours ago):
แต่ส่วนใหญ่ยอมปล่อยให้แรงงานกลับบ้านไปน่ะ
cabigon at Thu, 29 Jun 2017 03:29:09 -0400 (5 hours ago):
หุ้นกันกด ขายยางเองอิอิอิอิอิ
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:29:19 -0400 (5 hours ago):
ข่าวนี้ เค้าปลงแล้วเจ๊อิงอิๆๆๆ
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:29:29 -0400 (5 hours ago):
เรื่องไรโรงงานจะร่วมมือกะรัฐหว่า
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:29:32 -0400 (5 hours ago):
มีแต่ขาดทุน
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:29:35 -0400 (5 hours ago):
เค้าบอกมาน่ะ
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:29:59 -0400 (5 hours ago):
อิๆๆๆๆเล่นตามทางจิตวิทยาก่อน
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:33:04 -0400 (4 hours ago):
มีเดือนใหม่ น้อยกว่าเดือนเก่า เซ็งเลย จ้าวเริ่มดันเดือนไกล
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:33:15 -0400 (4 hours ago):
205.3
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:33:17 -0400 (4 hours ago):
-0.1
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:33:19 -0400 (4 hours ago):
205.2
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:33:20 -0400 (4 hours ago):
ผมยังย้ายไม่เสร็จที รีบจริง
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:33:21 -0400 (4 hours ago):
-0.2
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:42:18 -0400 (4 hours ago):
จ้าว กด ดูถิ ใครจะใจกล้า รับที่ราคาไหน
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:42:30 -0400 (4 hours ago):
ผมว่า อาจเห็น 199.9
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:42:36 -0400 (4 hours ago):
พรุ่งนี้
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:42:42 -0400 (4 hours ago):
ลุ้นๆ
cabigon at Thu, 29 Jun 2017 03:42:55 -0400 (4 hours ago):
หือ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:42:57 -0400 (4 hours ago):
ขึ้นมาหลายวันแล้ว ปรับฐานบ้างแระ
cabigon at Thu, 29 Jun 2017 03:43:00 -0400 (4 hours ago):
อย่าเพิ่งกดตะ
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:43:01 -0400 (4 hours ago):
หือ
cabigon at Thu, 29 Jun 2017 03:43:11 -0400 (4 hours ago):
ต่อเช้าคนตัดฝากมากเด้
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:43:12 -0400 (4 hours ago):
เดาเพนิ
cabigon at Thu, 29 Jun 2017 03:43:21 -0400 (4 hours ago):
ให้เพื่อนได้ลุ้นมั้ง555
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:43:22 -0400 (4 hours ago):
แค่มีสิทธิ์ แต่ไม่รู้กดได้หม้าย
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:43:28 -0400 (4 hours ago):
ทำไมถึงตัดฝากมากค่ะพี่อิง
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:43:31 -0400 (4 hours ago):
555+
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:43:45 -0400 (4 hours ago):
204.7
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:43:48 -0400 (4 hours ago):
RSI มัน สูง
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:44:02 -0400 (4 hours ago):
ยังไงค่ะพี่อิง ต่อเช้าคนตัดฝากมาก
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:44:14 -0400 (4 hours ago):
ระยะ 30 120 180 4ชั่วโมง น่าย่อให้คนกัวซะ 1 วัน
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:44:58 -0400 (4 hours ago):
ฉานเคลียร์พื้นที่รับ ลูกหมูใหม่ คลอกนี้ น่าโตไว
cabigon at Thu, 29 Jun 2017 03:45:12 -0400 (4 hours ago):
ครบกำหนดคะป้าตา
cabigon at Thu, 29 Jun 2017 03:45:22 -0400 (4 hours ago):
ที่ไหนไม่รู้ เค้าว่ามาอีกที
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:45:47 -0400 (4 hours ago):
งั้นโตจะเหลือเหรอ ตัดพันนั้น
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:45:56 -0400 (4 hours ago):
จ้าวโต คือใคร ใครๆ ก็รู้ 555+
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:46:35 -0400 (4 hours ago):
รับแรกแถวๆ 203 ใช่หม้าย เจ้ชิ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:46:52 -0400 (4 hours ago):
รอกินไม้สองหว่า เผื่อรวย
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:47:44 -0400 (4 hours ago):
ฉันแค่ คาด กะ เดา
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:47:57 -0400 (4 hours ago):
แต่ฉันยังเหลือซื้อ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:48:07 -0400 (4 hours ago):
ขาขึ้น ต้องเล่นแบบเหลือของ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:48:34 -0400 (4 hours ago):
น่าน จ้าวหวิบ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:49:53 -0400 (4 hours ago):
เก่งจริง ดันมา 206.6 ถิ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:50:17 -0400 (4 hours ago):
215.5 ก็ได้ มาๆ ดันไม่ได้ไม่เก่ง
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:52:28 -0400 (4 hours ago):
หัวเช้า ซื้อ 200.7 ตอนสายๆ ซื้อ 204.0 กำไร เพ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:53:09 -0400 (4 hours ago):
อย่าหวิบผมนะ ผม ยอนจ้าว
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 03:54:33 -0400 (4 hours ago):
พรุ่งนี้ วันประกาศ สต๊อก ไม่รู้จ้าวจะหกพรือ + ซะ หมื่ีนตันมั๊ง
Shi at Thu, 29 Jun 2017 03:59:53 -0400 (4 hours ago):
บ่ายนี้กรอบ 204.7-205.8
Shi at Thu, 29 Jun 2017 04:00:09 -0400 (4 hours ago):
Shi at Thu, 29 Jun 2017 04:06:16 -0400 (4 hours ago):
นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลดัชนี PMI ของจีนในวันพรุ่งนี้
Gap at Thu, 29 Jun 2017 04:37:06 -0400 (3 hours ago):
RSS3ก.ค. 17 ▲175.0 Vol 21
Gap at Thu, 29 Jun 2017 04:37:37 -0400 (3 hours ago):
ส.ค. 17 ▲175.7 Vol 6
Gap at Thu, 29 Jun 2017 04:38:32 -0400 (3 hours ago):
ส.ค. 17 ▲154.6 Vol 1208
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 04:41:17 -0400 (3 hours ago):
(่เช้า-บ่าย) สรุปราคายางแผ่น เศษยาง เครฟ โรงงานทั่วประเทศประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 29 มิถุนายน 2560 http://www.rakayang.net/Factory_Price.php
Gap at Thu, 29 Jun 2017 04:46:10 -0400 (3 hours ago):
จิ ขาย ล่วงรม 55.00 ยังหา คนซื้อ ไม่ได้ แล้ว ยาง มัน จิ ขึ้น พรือ นิ
Gap at Thu, 29 Jun 2017 04:47:03 -0400 (3 hours ago):
ตาย ต่าย ต้าย ต๊าย ต๋าย (ฝัน หวาน เอาเอง เพ)
Gap at Thu, 29 Jun 2017 04:49:22 -0400 (3 hours ago):
Gap at Thu, 29 Jun 2017 04:51:20 -0400 (3 hours ago):
ฝัน ว่า ไฟไหม้ สวนยาง อิอิ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:08:05 -0400 (3 hours ago):
มาถึงแนวต้านจริงๆ แล้ว
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:08:37 -0400 (3 hours ago):
ต้านที่ผ่านมา ต้าน หลัง
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:09:05 -0400 (3 hours ago):
อันนี้ต้าน ฟิโบ้ ฐาน 181.0
cabigon at Thu, 29 Jun 2017 05:10:06 -0400 (3 hours ago):
ทะลวง206ไปไหนต่อ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:10:23 -0400 (3 hours ago):
215.5
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:10:56 -0400 (3 hours ago):
ยำแล้ววันนี้ กำไร เกิน สองแสน เยนแล้ว
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:11:20 -0400 (3 hours ago):
เล่นกรอบใหญ่
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:12:30 -0400 (3 hours ago):
ปรกติ กำไร 800 เยน วันนี้ มือใหญ่
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:12:56 -0400 (3 hours ago):
ยอนให้จ้าวทุบ ก็ไม่ทุบ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:13:09 -0400 (3 hours ago):
นอนตื่นมา ราคาก็วิ่ง ตื่นมาทุกทีก็วิ่งทุกที
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:13:22 -0400 (3 hours ago):
ซื้อ สิบตัวแล้วทุบคอมทิ้งไปเลย
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:13:46 -0400 (3 hours ago):
ไม่ก็ ขอ ไวรัส wannacry มาใช้
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:14:06 -0400 (3 hours ago):
ขาลงไม่กัวได ขาขึ้นกัวได
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:15:42 -0400 (3 hours ago):
206.2 ต้าน ฟิโบ้ 100%
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:15:54 -0400 (3 hours ago):
เดือนรอง
krit at Thu, 29 Jun 2017 05:16:09 -0400 (3 hours ago):
ทำงานเดือนล้านกว่าบาท วังๆเงินทับขี้แตกน่ะ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:17:17 -0400 (3 hours ago):
a 178.8 b 204.0 c 181.0
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:18:13 -0400 (3 hours ago):
138.2% 215.8
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:18:45 -0400 (3 hours ago):
หากแนวนี้ผ่าน ก็ ไปเจอป้ายหน้า
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:23:15 -0400 (3 hours ago):
โอ้ เสี่ยกฤษ ><
krit at Thu, 29 Jun 2017 05:23:24 -0400 (3 hours ago):
ผมไปรอลง 219.9 (หมดมันก่อนมั้ย)
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:23:58 -0400 (3 hours ago):
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:25:28 -0400 (3 hours ago):
ตอนลง มา 180 ผม บอกในเวปนี้ ว่า ซื้อ 10 ตัวแล้วทุบคอมทิ้ง
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:25:57 -0400 (3 hours ago):
หากทำจิง ตอนนี้ได้คอมกี่เครื่อง
krit at Thu, 29 Jun 2017 05:27:32 -0400 (3 hours ago):
ตามหลักถ้ามั่นใจต้องทำแบบที่เสี่ยว่านั้นแหละ แต่ไม่ต้องทุบหรอก แค่ไม่ต้องไปดูมัน(ทำใจลำบากไม่ดู ถ้าคอมยังอยู่)
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:28:13 -0400 (3 hours ago):
ครับ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:28:55 -0400 (3 hours ago):
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:29:15 -0400 (3 hours ago):
ผมไม่ได้ทุบ หมูหายระหว่างทางไปเยอะ 5555+
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:29:24 -0400 (3 hours ago):
เสียระยะ อีก 1.5 เยน
krit at Thu, 29 Jun 2017 05:29:45 -0400 (3 hours ago):
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:30:24 -0400 (3 hours ago):
จริง วิธีทุบก็ดีนะครับ 1 เมียด่าแน่ อดซื้อคอมอีกพักใหญ่
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:31:21 -0400 (3 hours ago):
ทีหลัง อดนั่งเฝ้า หน้าคอม เด๋ว คอมพัง มีประวัติ ทุบคอม
Shi at Thu, 29 Jun 2017 05:31:28 -0400 (3 hours ago):
อ้าวเยนแข็งระยะเฉียบพลัน
Shi at Thu, 29 Jun 2017 05:31:31 -0400 (3 hours ago):
USD/JPY 112.45 +0.16
Shi at Thu, 29 Jun 2017 05:31:44 -0400 (2 hours ago):
เมื่อกี้ทำ Hi 112.64 เลย
Shi at Thu, 29 Jun 2017 05:31:48 -0400 (2 hours ago):
แปปเดียวแข็งหราว
Shi at Thu, 29 Jun 2017 05:31:50 -0400 (2 hours ago):
เพราะไร
Shi at Thu, 29 Jun 2017 05:32:15 -0400 (2 hours ago):
ตอบที
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:32:57 -0400 (2 hours ago):
ผมเห็นมันวิ่งตาม us index
Shi at Thu, 29 Jun 2017 05:33:38 -0400 (2 hours ago):
วันนี้จริงๆโตคอมน่าจะมีแรงส่งไปถึง 207.7 ได้เลย
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:33:42 -0400 (2 hours ago):
ไม่รู้มั่วเอา
Shi at Thu, 29 Jun 2017 05:33:42 -0400 (2 hours ago):
แต่มันไม่ถึงสักที
Shi at Thu, 29 Jun 2017 05:33:54 -0400 (2 hours ago):
มันคิดอะไรของมันง่ะ
Shi at Thu, 29 Jun 2017 05:34:15 -0400 (2 hours ago):
ไงมาติดอยู่ แค่ 206.8
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:34:32 -0400 (2 hours ago):
ระยะนี้ คือ เท่ากับ ระยะ 178.8 วิ่งมา 184.0
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:34:47 -0400 (2 hours ago):
ซึ่งเท่ากับ 181.0 วิ่งมา 206.2
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:34:56 -0400 (2 hours ago):
ต้านของมันเอง
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:35:29 -0400 (2 hours ago):
100% ตามหลัก จะวิ่งชน แล้ว ทำกำไร หาก ของไม่ดีจริง จะไม่ผ่าน จะถอยกลับ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:35:39 -0400 (2 hours ago):
ย่อใหม่
Tod at Thu, 29 Jun 2017 05:36:44 -0400 (2 hours ago):
วงเท่าไรครับ
Gap at Thu, 29 Jun 2017 05:36:46 -0400 (2 hours ago):
ดี พรือ ของ ทำเทียม เพ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:36:56 -0400 (2 hours ago):
ผิดนะครับ ระยะ มันคือ 178.8 วิ่งมา 204.0 กับ 181.0 วิ่งมา 206.2 เดือนรอง
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:37:16 -0400 (2 hours ago):
ดีนะมีอ่าน ทวน ไม่งั้น .... อายเค้าตาย
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:37:40 -0400 (2 hours ago):
ดีครับ ครูดำ ยามบ่าย
krit at Thu, 29 Jun 2017 05:37:55 -0400 (2 hours ago):
นับถือเลยเสี่ย
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:38:17 -0400 (2 hours ago):
นับถืออะไร ฉัน ก็เก่งแต่โม้ไปวันๆ
Gap at Thu, 29 Jun 2017 05:39:26 -0400 (2 hours ago):
ส.ค. 17 ▲155.5 Vol 1358
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:39:52 -0400 (2 hours ago):
204.0-178.8 = 25.2
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:40:24 -0400 (2 hours ago):
ขาแรก ฉันได้ 20 เยน ขาสอง ฉันได้ราว 15 เยน
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:40:47 -0400 (2 hours ago):
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:40:56 -0400 (2 hours ago):
มังกรสองขา
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:41:00 -0400 (2 hours ago):
ห้องมังกร
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:41:07 -0400 (2 hours ago):
ห้องทำเงิน
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:41:22 -0400 (2 hours ago):
ต่อไป หากได้ หาง จะรวยตาย
krit at Thu, 29 Jun 2017 05:42:00 -0400 (2 hours ago):
ใครอิโม้ได้แบบนี้
Gap at Thu, 29 Jun 2017 05:42:28 -0400 (2 hours ago):
krit at Thu, 29 Jun 2017 05:42:42 -0400 (2 hours ago):
เห็นมีแต่เสี่ยคนเดียวนี่แหละ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:42:42 -0400 (2 hours ago):
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:43:27 -0400 (2 hours ago):
ครูดำสอนมาครับ เสี่ยกฤษ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:43:38 -0400 (2 hours ago):
ฉานลูกศิษย์ครูดำ
krit at Thu, 29 Jun 2017 05:43:49 -0400 (2 hours ago):
ตัวเลขออกมาปรู้ดปร้าด ไม่แน่จริงทำไม่ได้คับ
krit at Thu, 29 Jun 2017 05:44:46 -0400 (2 hours ago):
ครูดำยกนิ้วให้เรื่องมุกคับ ขำๆคลายเครียดดี
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:44:46 -0400 (2 hours ago):
ฉานเห็นมีแต่ ราคายางนี่แระ ที่ใช้ มังกร ในการกลับหัว อย่างสวยงาม
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:46:12 -0400 (2 hours ago):
หากไม่มีครูดำ พอร์ตฉานก็เน่าเหมือนเดิมๆ
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 05:46:28 -0400 (2 hours ago):
ราคาโรงงานแจ้งน้ำยางซื้อขาย(ล่วงหน้า)พรุ่งนี้ 30/6/60 http://www.rakayang.net/TomorowLatexPrice.php
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:48:27 -0400 (2 hours ago):
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:51:32 -0400 (2 hours ago):
ขณะที่ราคาเหนือ 204.0 เป็นจุดซื้อของคนมองกรอบใหญ่ ซึ่งมองว่า ราคา จบเทรนขาลงอย่างสมบูรณ์
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:51:47 -0400 (2 hours ago):
ระยะเดย์
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 05:52:06 -0400 (2 hours ago):
- จีนประกาศใช้แนวทางจัดการการลงทุนจากต่างประเทศด้วยการระบุรายชื่อธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 05:52:29 -0400 (2 hours ago):
(negative list approach) รวมทั้งการเปิดเสรีทางการค้าเพิ่มขึ้น และผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อเปิดรับการลงทุนจากต่าง อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq03/2672099
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:52:38 -0400 (2 hours ago):
ซื้อ ตอน ราคาลง จะมีความเสี่ย รอให้มันลงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยซื้อ จุดนี้ค่อนข้างปลอดภัยของคนเล่นยาวครับ
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:54:41 -0400 (2 hours ago):
หากไปซื้อตอนอยู่ขาสอง มีสิทธิ์เป็นตัวแลนด์ มีความเสี่ยงมาก
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:55:21 -0400 (2 hours ago):
จุดนี้ปลอดภัยกว่า คือ จบแล้วค่อนข้างแน่ นอกจากจ้าว อยากจะปั่นมาหลอกเม่า 555+
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:55:40 -0400 (2 hours ago):
เม่าปีกเหล็ก
Gap at Thu, 29 Jun 2017 05:58:48 -0400 (2 hours ago):
ก.ค. 17 ▲177.0 Vol 31
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 05:59:13 -0400 (2 hours ago):
เซ็งเข้ยาง อดได้ 20 cent ><
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 06:00:05 -0400 (2 hours ago):
เข้ยาง ยำใหญ่ ใส่ สารพัด
Gap at Thu, 29 Jun 2017 06:00:08 -0400 (2 hours ago):
ส.ค. 17 ▲155.5 Vol 1408
Gap at Thu, 29 Jun 2017 06:00:31 -0400 (2 hours ago):
Xorak at Thu, 29 Jun 2017 06:00:44 -0400 (2 hours ago):
Shi at Thu, 29 Jun 2017 06:00:58 -0400 (2 hours ago):
ปิดแล้วค่ะ 206.9
Shi at Thu, 29 Jun 2017 06:01:04 -0400 (2 hours ago):
พรุ่งนี้จะเป็นไงน๊าาาา
Shi at Thu, 29 Jun 2017 06:01:09 -0400 (2 hours ago):
ขอตัวจร้า
First at Thu, 29 Jun 2017 06:18:31 -0400 (2 hours ago):
Sicom Tsr20 July 1.515×33.97 ได้ 51.46 บาท Aug 1.557
First at Thu, 29 Jun 2017 06:19:24 -0400 (2 hours ago):
Sicom Rss3 July 1.80 /61.15 บาท Aug 1.77
Rakayang at Thu, 29 Jun 2017 06:39:15 -0400 (1 hour, 52 mins. ago):
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 29 มิถุนายน 2560 http://www.rakayang.net/TocomClosePrice.php

Terms | Chat Powered by ChatButton

Users Online Now:

Having an account allows you post messages and build a profile.

Lost Username or Password?

Log In post and engage with others.Lost Username or Password?

Password Reset

Submit your username or email address and you will be emailed a link to reset your password.


MESSAGE MODERATION

Click To Insert Emoticon Code